Yritykselle

Avoin Tampere -ohjelma rahoittaa yhteisrahoitteisia hankkeita, joissa on mukana useampia yrityksiä. Tämän toimintamallin tavoitteena on synnyttää uutta, pysyvää liiketoimintaa, mahdollistaa yritysten kasvu ja saada seudulle lisää työpaikkoja.

Yksittäinen yritys voi hakea rahoitusta StartUp Tampere -hankkeen kautta, jota Avoin Tampere -ohjelma rahoittaa.

StartUp Tampere -hanke on työkalu alku, kasvu- ja kansainvälistymisvaiheessa olevien yritysten alueellisten rahoitusmallien kehittämiseen, pilotoimiseen sekä vakiinnuttamiseen. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on rahoituksen näkyvämmäksi tekeminen ja saattaminen yritysten saataville sekä toisaalta tarjota laajempaa ja laadukkaampaa sijoituskohteeksi sopivien yritysten virtaa rahoittajille.

StartUp Tampere -hankeStartUp Tampere -hanke

www.startuptampere.fi

StartUp Tampere -hanke koostuu alku- kasvu ja kansainvälistymisvaiheen yritysten rahoitukseen liittyvistä työkaluista. Näitä ovat:

A) Joukkorahoituksen esiselvitys ja optiona sen käyttöönotto ja toimijoiden aktivointi.

B) Bisnesenkeliverkostojen aktivointi sekä rahoitusta hakevien yritysten coachaus

C) Pääomasijoittajaverkoston aktivointi sekä rahoitusta hakevien yritysten coachaus

D) Alueellisen rahaston esiselvitys ja rahaston pääoman kokoon juokseminen ja optiona rahaston perustaminen.

E) Coaching/Sparraus:

  • Aloitusvaiheen deal flown määrän lisääntymiseen tähtäävä toiminta, kuten alkuvaiheen liikeidean kehittymisen tukitoimet, tiimien vahvistamisen sekä IPR osaamisen lisääminen ja  rahoitusväylän valintaan liittyvät tukitoimet.
  • Yritysten kasvun ja etenkin alkuvaiheen yritysten nopeamman go/no-go varmistamiseen.
  • Kasvuyritysten sparraus mahdollistamaan kasvun jatkuvuus etenkin rahoituksen taitekohdissa ja liiketoiminnnan kehitysaskelissa.
  • Elinkaarinäkökulmainen toimintatapa, jossa viestikapula siirtyy hallitusti yrityksen edetessä start up vaiheesta kasvuun ja kansainvälistymiseen.